• Can28
  • Can28
  • Can28
  • Can28
  • Can28
  • Can28

Formes de pagament i condicions

1Per efectuar la seva reserva, els nostres clients hauran d’ingressar el 30 % de l’import convingut al compte corrent que se’ls indicarà.

2A l’arribada a la casa s’efectuarà el pagament de l’import restant de l’allotjament.

3El client, assumeix l’obligació d’entregar l’habitació, i resta la resta  d’espais utilitzats a la finalització de l’estada en les mateixes condicions en las que ho va trobar; sense d’altres desperfectes que els propis de l’ús normal de la vivenda, comprometent-se a abonar les despeses dels desperfectes causat.

4En cas d’anul·lació de reserves i devolució de la paga i senyal:

DATA D’ANUL·LACIÓ % DEVOLUCIÓ
més de 15 dies abans 100 %
entre 15 y 7 dies abans 30 %
amb 7 o menys dies abans 0 %

CAN 28 - Carrer LLuis Albert, 7 - Tel. 667 482 765  - info@turismeruralcan28.com - Torroella de Montgrí - PG-000748 facebook